top of page
גיוס ושימור

נובמבר 2020

צילום: עצמה מודיעין

האם הורים מפריעים או עוזרים לגייס ילדות

האם הורים מפריעים או עוזרים לגייס ילדות לספורט? ומה אפשר לעשות עם זה?

בפודקאסט הראשון שלנו, שעסק בגיוס ושימור ילדות בספורט,  דיברנו על התובנה של ד"ר שריל קוקי על כך שכשהילדות חשו שההורים תומכים ומעורבים בפעילות שלהן, הן חשו יותר לגיטימציה ומוטיבציה להתמיד בקבוצה. שירי גולד, מנהלת מחלקת הנערות של מכבי תל אביב בכדורסל, דיברה גם היא על חשיבות התמיכה של ההורים, ומצד שני על הנטייה של חלק מההורים להשקיע פחות משאבים בחוגי ספורט תחרותי לבנות שלהם לעומת הבנים. 

אם כך ניתן לראות, שהורים הם גורם משמעותי ביכולת שלנו לגייס ולשמר את הילדות והנערות בספורט. אז ממה מושפעות תפיסות של הורים ואיך בדיוק זה משפיע על הילדות שמתאמנות אצלנו?

סקר עדכני של women and sport מצא שבמקרים רבים הורים יכולים להוות חסם מרכזי בהשתתפות של ילדות בספורט. החוקרות פדריק ואקסל מצאו שהתפיסות של הורים לגבי עיסוק של בנים ובנות בספורט הן מוטות מגדרית. ההורים האמינו שלבנים שלהם יש יכולות ספורטיביות גבוהות מאשר לבנות שלהם (גם כאשר נבחנו הורים לילדים לפי קבוצות יכולת הומוגניות). באופן דומה כשליש מההורים בסקר של women sport foundation 32%, הצהירו שהם מאמינים שבנים יותר טובים מבנות בספורט.(Eccles, 2005; Zarrett et al., 2020)באותם מחקרים הורים נתנו ערך גבוה יותר לפעילות הספורטיבית של הבנים מאשר זו של הבנות שלהם, ודיווחו שסיפקו יותר הזדמנויות ועידוד למעורבות של הבנים שלהם בספורט מאשר לבנות. עובדה שבאה לידי ביטוי בהשקעה רבה יותר מצד ההורים בהסעות, ציוד ותשלומים לחוג. הסיכוי להחזיק בתפיסות הללו היה גבוה יותר בקרב הורים שילדיהם לא עסקו בספורט.

לתפיסות ההורים לגבי מסוגלות הילדים יש קשר ישיר לאופן שבו הילדים/ות תופסים/ות את המסוגלות שלהם עצמם, ולערך שהילדים/ות מעניקים/ם לפעילות הספורטיבית. ולכן כשההורים האמינו שלילדות יש יכולות פחותות ולפעילות שלהן יש פחות ערך, זה בדיוק מה שהילדות חשבו על עצמן, ולכן לא נתנו ערך לפעילות הספורטיבית. כאשר הורים נתנו יותר ערך לפעילות ספורטיבית של הילדות שלהם , הדבר הגדיל את הסיכוי שהילדות יתנו לה ערך ויתמידו בפעילות ספורטיבית. 

 

כיצד ניתן לייצר גישה חיובית של הורים כלפי העיסוק של בנותיהן בספורט?

העלאת מודעות-משפחות צריכות להיות מיודעות על היתרונות הרבים של הפעילות הספורטיבית. דוח של המועצה האירופאית מצא שהורים שהיו מודעים ליתרונות היו בעלי הטייה מגדרית נמוכה יותר.

קשר אישי עם ההורים-דברו עם ההורים, נסו להבין מה מפריע להם. הזמינו אותם לראות את הילדה מתאמנת, ספרו להם איך היא נהנית, שיש לה חברות ,שהיא רוכשת ביטחון עצמי. דברו איתם על החששות שלהם. 

•פעילות משותפת הורים וילדות-גייסו את ההורים. הפכו את ההורים לחלק מהפעילות, הפכו אותם לחלק מהקהילה של המועדון שלכם. ומעל לכל-הראו להם כמה כייף זה לעשות ספורט עם הבת שלהם

לקריאה נוספת

Eccles, J. A. F. and J. S. (2005). Family Socialization, Gender, and Sport Motivation and Involvement.

Sport Psychology, 1993, 1–130. https://doi.org/10.4324/9780203976272

Zarrett, N., Veliz, P., & Sabo, D. (2020). Keeping Girls in the Game: Factors that Influence Sport

Participation. ResearchGate, March. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20188.33920

bottom of page