top of page

הרצאות והזמנות

בשביל מה היא באה לשחק?

כלים ליצירת עניין, גיוס ושימור של ילדות בספורט.

נדבר על החסמים המונעים מילדות לפתח עניין בספורט, נלמד מתוך מחקרים ומקרי בוחן על מקום המאמנ/ת בגיוס ושימור השחקניות, וכלים מעשיים ליצירת שינוי. 

 

מקשקשת לזהב

על הקשר בין חברות וניצחון בקבוצות ספורט תחרותיות של נערות ונשים. 

מחקרים רבים מראים שהיחסים החברתיים בקבוצה הם אחד מגורמי הפרישה או השימור המשמעותיים ביותר בקרב ספורטאיות. בהרצאה נבין מדוע הגורם הזה משמעותי במיוחד עבור ילדות ונשים , וכיצד ניתן דווקא למנף את היחסים החברתיים בקבוצה לשיפור המוטיבציה ושיתוף הפעולה בין השחקניות גם ברמה המקצועית. 

מהעצמה אישית למעורבות חברתית

כיצד לפתח מנהיגות נשית צעירה בספורט?
מה זו מנהיגות? מדוע נערות ונשים נמנעות מלקחת על עצמן תפקידי מנהיגות בספורט, או אינן רואות את עצמן כמודל לחיקוי, ומה ניתן לעשות כדי לשנות זאת? 

לתיאום הרצאה
הרצאות.png
bottom of page