top of page

פיתוח מנהיגות צעירה בספורט
"מגרש משלה"

מודל המנהיגות הצעירה של מגרש משלה", פועל לקידום שוויון מגדרי בספורט על ידי פיתוח מסוגלות אישית, תודעה מגדרית, וכלים למעורבות חברתית בקרב ספורטאיות צעירות. 

השתתפות של נערות ונשים בספורט אינה מובילה באופן אוטומטי להעצמה ברמה החברתית והקהילתית. במקרים רבים ההעצמה נותרת ברמה האישית (פיתוח תחושת כח ומסוגלות עצמית), אך אינה עוברת לשלב התודעה והפעולה, ובמקרים אחרים המפגש עשוי ליצור תהליך הפוך, שבו העימות עם עולם הספורט הגברי והציפיות החברתיות מנשים מובילות לפרישה של ספורטאיות, או הפנמה של הסטריאוטיפים ונסיון לפצות ולהוכיח את הנשיות המצופה מהן . על מנת שספורטאיות יחוו העצמה גם ברמה החברתית והקהילתית,  קיים צורך להביא את הנושאים כחלק מהתוכנית השנתית שלהן בענף, ולייצר קבוצות שיח ועשייה פעילות."

"מגרש משלה" פועלת כדי לייצר בדיוק את התנאים הללו עבור ספורטאיות צעירות, מתוך הבנה שיש בהן את הפוטנציאל להפוך להיות דמויות אקטיביות ומשפיעות בענף אליו הן משתייכות  . העשייה המשותפת, העמקת ההיכרות ותחושת ההשפעה מגבירים את תחושת השייכות של הספורטאיות למסגרת הספורט, ואת המוטיבציה להתמיד בענף שלהן לאורך זמן הן כספורטאיות והן כמאמנות, שופטות או תפקידי מנהיגות אחרים. בנוסף , הנערות מקבלות כלים ונסיון שישרתו אותן בכל תחום בחיים, גם מחוץ למסגרת הספורט.

מטרות התוכנית
 • פיתוח מסוגלות אישית
  המשתתפות לומדות להכיר את נקודות החוזקה ותכונות המנהיגות שלהן, וכיצד להציב וליישם מטרות אישיות.

 • פיתוח תודעה חברתית מגדרית והנעה לפעולה
  המשתתפות נחשפות לנקודות המבט והחוויות של חברותיהן לקבוצה, ולומדות כיצד החוויה האישית שלהן כנערות בעולם הספורט, מתחברת לחוויות משותפת של ספורטאיות כמותן. מתוך המודעות הזו הן יכולות לצאת לפעולה משותפת שתשפיע על הענף מבפנים. 

 • הנעה לפעולה
  המשתתפות מקבלות כלים למעורבות והשפעה בסביבתן הקרובה. יוזמות ומוציאות לפועל יוזמות, ומחזקות את הקשר כדמויות לחיקוי עבור הילדות הצעירות יותר במסגרת הספורט ובבית הספר.

 • יצירת קהילה נשית בתוך הספורט
  המשתתפות מקבלות השראה וסיוע מספורטאיות בוגרות ומעבירות את הכלים הללו עלה לספורטאיות הצעירות יותר, על מנת שגם הן בתורן יגיעו יום אחד לעמדה שלהן.

 • ליווי הצוות
  הצוות מקבל כלים שיסייעו לו להבין את החסמים והצרכים של הנערות, ולפתח בעצמו סגנון מנהיגות שיעורר בספורטאיות השראה לפעולה ומערבות אקטיבית במסגרת. 

מה נעשה בתוכנית?

 

מיפוי הצרכים של מסגרת הספורט
נבין יחד מה האתגרים והחוזקות במסגרת שלכם/ן, ובמה חשוב להתמקד עם הקבוצה. 

סדנא לצוות המועדון
נלמד על החסמים, הצרכים והדרכים לפתח מסוגלות ועניין של ילדות בספורט. 

 

סדנא של 10 מפגשים לנערות

 

תכנון והוצאה לפועל של יוזמות חברתיות במועדון ובקהילה

 

ליווי הצוות בתהליך בפגישות חודשיות ועדכונים שוטפים

להזמנת התוכנית
פיתוח מנהיגות.png
bottom of page