top of page

ינואר 2023

קונפליקט ספורט נשיות

אלמה מכנס-קז צלמת דוק-ארט

אלמה מכנס-קז, צלמת דוק-ארט, בחרה לעסוק בכדורגל נשים במרחב הציבורי מתוך הרצון לייצר אלטרנטיבה ויזואלית לדימוי הנשי המופיע כיום במרחב הציבורי ומשתמש בגוף האישה כחפץ. היא החליטה להקדיש את זמנה בחשיפת הנשים והילדות שעוסקות בכדורגל וביחס שהן מקבלות מהחברה. היא משתפת אותנו בעבודה שעשתה עם קבוצת כדורגל ילדות בפרויקט "בועטות" שהוצגה בתערוכה האחרונה שלה – "חלוצות של שינוי". בנוסף לצילומים, מכנס-קז יצרה חוברת צביעה שנתנה אלטרנטיבה של סמלים ומודלים לחיקוי עבור שחקניות כדורגל צעירות.

בשנים האחרונות אני מתמקדת בפרויקטים העוסקים בעיקר במפגש עם א.נשים ומקומות שנמצאים בשולי החברה הישראלית ונאלצים להילחם על מקומם, קולם ונראותם. את העיסוק בכדורגל נשים ומרחב ציבורי התחלתי בעקבות נסיעה באיילון עם שתי בנותיי הצעירות שהתבוננו בשלט חוצות ענק עליו הופיע דוגמנית ושאלו: ״אמא, מה האישה הזאת עשתה שהיא כל כך בגדול?״

בפרויקט כדורגל הנשים "תעמדי יציב", שהוצג במרחב הציבורי בירושלים ב2020, תיעדתי שחקניות כדורגל מקצועניות במשך 3.5 שנים. עקבתי בעיקר אחרי קבוצת ״מכבי כישרונות חדרה״, אליה מאוד נקשרתי במהלך הצילומים.

 

את הפרויקט ״חלוצות של דימוי״ פיתחתי במסגרת חממת האמנים.ות למצוינות ע״ש ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל בניהולה של מכללת מוסררה, והוא עוסק בילדות שכדורגל מהווה עבורן מסגרת; מעטפת תומכת, המספקת העצמה, אימון ביכולת אישית וכלי לשיפור הדימוי הגופני. כמו בפרויקט כדורגל הנשים גם בפרויקט הנוכחי, הצילום הוא פרקטיקה של מפגש, כלי שנותן מסגרת להיכרות. מטרת הצילומים היא קודם כל להכיר את השחקניות (נשים וילדות), ומתוך מקום של מפגש, להשמיע את קולן. לייצר נראות ויזואלית לבחירה שלהן בעצמן, לא לוותר ולהמשיך מול תגובות שליליות וסטריאוטיפיות לכדורגל נשים מצד החברה. ספורט הוא רובד המשקף מציאות, והפנייה לנשים וילדות לשחק כדורגל היא קריאה להתמודד עם הדרת נשים.

image7.jpeg

"כמו בפרויקט כדורגל הנשים גם בפרויקט הנוכחי, הצילום הוא פרקטיקה של מפגש, כלי שנותן מסגרת להיכרות. מטרת הצילומים היא קודם כל להכיר את השחקניות (נשים וילדות), ומתוך מקום של מפגש, להשמיע את קולן. לייצר נראות ויזואלית לבחירה שלהן בעצמן, לא לוותר ולהמשיך מול תגובות שליליות וסטריאוטיפיות לכדורגל נשים מצד החברה. ספורט הוא רובד המשקף מציאות, והפנייה לנשים וילדות לשחק כדורגל היא קריאה להתמודד עם הדרת נשים."
 

תמונה : אלמה מכנס-קז

הפרויקט ״חלוצות של דימוי״ התבצע בשיתוף פעולה עם "בועטות״,  תכנית חינוכית וספורטיבית של עמותת שער שוויון, המשלבת פעילות חברתית ואימוני כדורגל. במהלך חודשי החממה הצטרפתי לאימונים ולמשחקים של קבוצת "בועטות", שהתקיימו בבית הספר "גשר על הוואדי" בכפר קרע. בחרתי לקיים את הפרויקט שם מתוך רצון לייצר מפגש בין תלמידות יהודיות לתלמידות ערביות באמצעות משחק הכדורגל. בבסיס המהלך עמדה המחשבה, שספורט הוא בבחינת מפה או מראה, שבאמצעותה ניתן לבחון את היחס לקונפליקטים חברתיים ותרבותיים מהותיים. בית הספר קורא לדיאלוג בין ערבים ליהודים, אך בתקופה האחרונה האיזון בין שתי הקבוצות הופר, וכך יצא, שקבוצת הכדורגל, שאותה תיעדתי בתצלומים, הורכבה אך ורק מבנות ערביות.

 

התלמידות שהשתתפו בפרויקט בחרו בעצמן את התצלומים, שהוצגו בתערוכה בבית הספר. במקביל, חלק מן הדימויים, שצולמו במגרש הספורט, הפכתי לרישומים דיגיטליים, מהם עשיתי חוברת צביעה. כך הפכתי את שחקניות הכדורגל לסמלים, מודלים לחיקוי ולהערצה. לצד הרישומים כוללת החוברת גם משפטים ומסרים בעברית ובערבית הנוגעים לכדורגל, לזהות ולאמונה, אמירות המביאות את קולן של הילדות באופן ישיר.

 

כדורגל נשים נמצא בתחתית היררכיית הספורט בישראל מבחינת תקציבים, סיקור ודעת קהל גם יחד. בנות חובבות כדורגל נאלצות להתמודד עם תגובות שליליות וסטראוטיפיות בשל אהבתן לכדור ולמשחק. הילדות המופיעות בחוברת צביעה, המתעקשות לשחק חרף הקשיים ותקרות הזכוכית, הן גיבורות תרבות, חלוצות של דימוי.

 

:שמות השחקניות

אזל אבו שהאב, ליאן ג׳זמאווי , דונא גאווי, אסמא זחאלקה, טיבה יונס, סמא יחיא, ריטל כנאענה, אלין כתאנה, חלא מסארווה, סימה מסארווה, לור סוואלחה, רזן סעד, לין עלאווי.

alma machnes 2.jpg

תמונה : אלמה מכנס-קז

 "התלמידות שהשתתפו בפרויקט בחרו בעצמן את התצלומים, שהוצגו בתערוכה בבית הספר. במקביל, חלק מן הדימויים, שצולמו במגרש הספורט, הפכתי לרישומים דיגיטליים, מהם עשיתי חוברת צביעה. כך הפכתי את שחקניות הכדורגל לסמלים, מודלים לחיקוי ולהערצה. לצד הרישומים כוללת החוברת גם משפטים ומסרים בעברית ובערבית הנוגעים לכדורגל, לזהות ולאמונה, אמירות המביאות את קולן של הילדות באופן ישיר. "

bottom of page